CATALÁ

E Susin Gabinete Jurídico Internacional

E Susin Gabinet Jurídic Internacional és competent en totes les àrees del Dret de família, ja sigui en l’àmbit nacional o internacional. L’àmbit d’actuació es centra en el dret de les persones, especialment en el dret de família que requereix de coneixements i aptituds especials.

E Susin Gabinet Jurídic Internacional
, respon amb eficàcia a tots els assumptes legals de la família: la separació i el divorci, paternitat, pàtria potestat, la liquidació dels règims matrimonials, la successió, la protecció dels majors incapacitats, el menors.

La dimensió humana està present en l’àmbit d’actuació E Susin Gabinet Jurídic Internacional. Més enllà dels registres d’enfocament tècnic, donem suport personalitzat per afrontar situacions de ruptura conflictives, especialment en el àmbit de la violència masclista.

Tot i que el conflicte legal és de vegades inevitable, assessorem en la recerca de la millor solució al cas concret.

E Susin Gabinet Jurídic Internacional treballa en conjunt amb una xarxa de professionals: professors de dret civil, advocats, psiquiatres i experts psicòlegs, experts comptables.